Loading

Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

015/31-31-32

info@tpholliday.com

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 9 - 15 | Nedelja: zatvoreno

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 09:00 - 15:00
Pozovite nas 015/31-31-32
Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

Prenos vlasništva i odjava vozila

Prenos vlasništva i odjava vozila - Tehnički pregled Holliday

Prenos vlasništva i odjava vozila predstavljaju procedure koje vrlo, lako i efektno vrši TP Holliday.

Prenos vlasništva vozila predstavlja obaveznu proceduru u slučaju kupovine ili prodaje vozila.

S druge strane, odjavu vozila preduzimamo kada vlasnik vozila ne želi da registruje vozilo ili u slučaju prenosa vlasništva, kada dolazi do promene registracionog područja.

Na primer, ako je prodavac iz jednog grada, a kupac iz drugog

Prenos vlasnistva

Prenos vlasništva i odjava vozila - Tri radnje neophodne za prenos vlasništva nad vozilom

Za prenos vlasništva vozila, neophodno je da kumulativno budu ispunjena tri uslova.

 1. Kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu. Pri zaključenju kupoprodajnog ugovora, neophodno je da prisustvuju prodavac, kupac i saobraćajna dozvola. Prisustvo prodavca nije neophodno u slučaju da se vozilo kupuje od lica koje ima ovlašćenje od prodavca da u njegovo ime zaključi ovaj ugovor. Ovlašćeno lice mora posedovati ličnu kartu, kao i original ovlašćenje na kojem je prisutan delovodni pečat. Ugovor mora biti zaveden kod javnog beležnika.
 2. Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza u Poreskoj upravi. Rok za plaćanje poreza jeste 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Porez se obračunava na sledeći način – 2, 5% od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS ili od navedene vrednosti u ugovoru. Ovo potonje je samo ukoliko je vrednost ugovora veća od procenjene vrednosti iz kataloga koji koristi Poreska uprava, osim kada je prodavac pravno lice i PDV obveznik. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu kojeg se plaća porez. Ugovor o kupoprodaji se overava nakon što budu dostavljeni dokazi o uplati poreza.
 3. Promena saobraćajne dozvole i tablica u MUP-u. Poslednji korak za promenu vlasništva vozila jeste plaćanje nove saobraćajne dozvole, a, ukoliko je potrebno, i plaćanje novih tablica ako je prethodni vlasnik iz drugog grada. Novi vlasnik dobija novu saobraćajnu dozvolu (i tablice). Ukoliko je registracija vozila istekla, obaviće se celokupna registracija vozila. Izrada nove saobraćajne dozvole traje oko 10 dana, dok se tablice i registraciona nalepnica dobijaju istog dana. U slučaju da je do isteka registracije vozila ostalo više od mesec dana, za dobijanje nove saobraćajne dozvole neophodno vam je:
 • kupoprodajni ugovor, zajedno sa potvrdom o plaćenom porezu;
 • lična karta;
 • dokaz o uplati administrativne takse, kao i dokaz o uplati nove saobraćajne dozvole;
 • poništena stara saobraćajna dozvola;

Odjava vozila

Prenos vlasništva i odjava vozila idu ruku pod ruku. U TP Holliday-u vršimo i odjavu vozila! Za odjavu vozila se ne plaćaju takse. Neophodna su vam sledeća dokumenta za odjavu vozila:
 • Odjavni list;
 • Saobraćajna dozvola;
 • Lična karta vlasnika ili ovlašćenog lica;
 • Registarske tablice.

Nije potrebno navoditi razlog odjave vozila. Vozilo može odjaviti vlasnik vozila, kao i lice koje poseduje overeno ovlašćenje da može izvršiti odjavu. Takođe, bračni drug i srodnik iz prvog naslednog reda ili naslednik po ostavinskom rešenju može odjaviti vozilo u slučaju smrti vlasnika vozila.