Loading

Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

015/31-31-32

info@tpholliday.com

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 9 - 15 | Nedelja: zatvoreno

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 09:00 - 15:00
Pozovite nas 015/31-31-32
Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

Registracija vozila

Registracija vozila - Tehnički pregled Holliday

Registracija vozila se vrši upisom registarskih oznaka i drugih podataka o vozilu i vlasniku vozila u evidenciju registrovanih vozila. TP Holliday vrši registraciju vozila za sva registarska područja, bez obzira na to u kom gradu vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno boravište.

Vozilo registrujemo na ime vlasnika vozila. S druge strane, ukoliko je vozilo u privatnom vlasništvu više lica, onda će vozilo biti registrovano na ime jednog od tih lica, shodno njihovom međusobnom sporazumu.

Zahtev za registraciju vozila podnosi vlasnik vozila. Između ostalog, ovaj zahtev treba da sadrži tačne tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili proverenih kataloga za vozilo. TP Holliday, kao ovlašćena firma koja vrši tehnički pregled vozila, overava tačnost ovih podataka. Ujedno, vlasnik vozila, uz zahtev za registraciju, mora priložiti i sledeće dokumente:

 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, uverenje da je izvršeno ispitivanje vozila, kao i dokaz o tome kada je vozilo proizvedeno ili prepravljeno. Ovaj dokaz ne sme biti stariji od 30 dana;
 • Dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ukoliko se vozilo prvi put registruje ili za slučaj promene vlasništva, kao i dokaz u poreklu šasije, ukoliko je ona kasnije ugrađena;
 • Dokaz o identitetu vlasnika vozila (za fizička lica – lična karta, za pravna lica – dokaz u upisu u registar);
 • Dokaz o uplati svih neophodnih taksi i obaveza predviđenih zakonom (carina, obavezno osiguranje, porez…).
Registracija vozila - Tehnički pregled Holliday

Registracija vozila - Šta sve sadrži zahtev za registraciju?

Registracija vozila se, kao što smo istakli, vrši podnošenjem odgovarajućeg zahteva za registraciju. Taj zahtev, pre svega, treba da sadrži podatke i informacije koje se upisuju u saobraćajnu dozvolu. Pored toga, neophodno je da zahtev za registraciju vozila sadrži i:

 • Naziv zemlje u kojoj vozilo proizvedeno;
 • Koliko osovina i pogonskih osovina sadrži vozilo;
 • Koju vrstu goriva vozilo troši;
 • Informaciju da li vozilo poseduje kuku ili drugi uređaj za vuču;
 • Datum kada je izvršen tehnički pregled vozila;
 • Vreme za koje podnosilac zahteva registraciju vozila;
 • Naziv organizacije, odnosno firme sa kojom je vlasnik vozila zaključio ugovor o obavezno auto-osiguranju, kao i broj polise i ugovora o osiguranju;
 • Naziv firme, odnosno organizacije kod koje je vozilo prethodno registrovano;
 • Informacija o tome koja je namena vozila – specijalna ili radna vozila;
 • Podatak o zanimanju, odnosno delatnosti vlasnika vozila;
 • Podatak o boji vozila;
 • Koliko iznosi osovinsko opterećenje za teretna i priključna vozila:
 • Datum i potpis podonosiocva zahteva za registraciju.

Vozilo se ne može registrovati ako je zahtev za registraciju nepotpun, ako sadrži neistinite i netačne podatke, odnosno ako nisu dostavljeni svi potrebni prilozi. Ujedno, registracija vozila neće biti obavljena ako vozilu nije dozvoljeno da saobraća na puteveima Republike Srbije ili ako vozilo, na osnovu zakonskih normi, nije upotrebljivo i ne može se koristiti. Takođe, ako vozilo ima određena obeležja ili uređaje vozila MUP-a ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena, vozilo neće biti registrovano.