Loading

Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

015/31-31-32

info@tpholliday.com

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 9 - 15 | Nedelja: zatvoreno

Ponedeljak- Petak: 08:00 - 20:00 | Subota: 09:00 - 15:00
Pozovite nas 015/31-31-32
Obilazni put bb, 15000 Šabac, Republika Srbija

Baždarenje tahografa

Baždarenje tahografa - Tehnički pregled Holliday

TP Holliday, kao ovlašćena firma za vršenje tehničkog pregleda, obavlja i baždarenje tahografa.

Shodno zakonskim aktima i drugim propisima u Srbiji, sva teretna vozila ili skup vozila koja prelaze 3, 5 tone ili imaju 9 ili više sedišta, moraju imati ugrađen baždaren tahograf. Svaki prevoznik treba da ima u vidu da sva novoproizvedena vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine moraju imati digitalni tahograf. Takođe, sva vozila koja su registrovana u našoj zemlji nakon 1. jula 2011. godine moraju imati ugrađen i pravilno podešen graničnik brzine za tu vrstu vozila.

Da bi se izvršio pregled, odnosno baždarenje tahografa, neophodno je da vozilo bude prazno i tehnički ispravno. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravno podešen.

 Takođe, pneumatici na osovinama, odnosno na pogonskoj osovini moraju imati ista svojstva i biti istih dimenzija, sa propisanom dubinom i neoštećeni.

Za analogne tahografe, svaki vozač ima obavezu da jednom godišnje izvrši baždarenje tahografa. Međutim, za digitalne tahografe, koji koriste memorijske kartice, vozači imaju obavezu da obave pregled tahografa jednom u dve godine.

U pojedinim slučajevima, neophodno je obaviti i vanredni pregled tahografa:

 • Nakon promene pneumatika;
 • Nakon bilo koje promene podataka u saobraćajnoj dozvoli;
 • Posle popravke tahografa;
 • Nakon velikih prepravki koje su učinjene na menjačkom prenosu.
Baždarenje tahografa - Tehnički pregled Holliday

Šta sve podrazumeva baždarenje tahografa?

Baždarenje, odnosno pregled tahografa u TP Holliday-u podrazumeva obavljanje sledećih radnji:

 • Vršenje identifikacije i spoljašnjeg pregleda tahografa;
 • Testiranje svih funkcija tahografa;
 • Detaljna provera ispravnosti rada tahografa. Ova procedura podrazumeva otklon kazaljke u celom opsegu skale, uključivanje odgovarajuće signalizacije, kao i ispitivanje rada brojčanika i ispravnosti osvetljenja skale. Takođe, provera ispravnosti tahografa uključuje proveru funkcionisanja dodatnih sklopova u tahografu, kao i kalibraciju digitalnih tahografa;
 • Određivanje, odnosno postavljanje koeficijenta vozila “w”, kao i efektivnog obima pogonskih točkova “I”;
 • Merenje koeficijenta vozila “w” i usklađivanje konstante tahografa “k” (imp/km) prema koeficijentu vozila. Kod analognih tahografa, razlika između “w” i “k” ne sme biti veća od 2 odsto. Dok, kod digitalnih tahografa, razlika između “w” i “k” ne sme da postoji;
 • Provera satnog mehanizma, brzinomera i daljonomera;
 • Utvrđivanje da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okvirima dozvoljenih odstupanja.

Nakon izvršenog pregleda, odnosno baždarenja tahografa, TP Holliday izdaje uverenje, odnosno sertifikat o ispravnosti rada tahograda. Ujedno, vozaču se izdaje i informativna nalepnica kojom se potvrđuje da je baždarenje tahografa izvršeno.